Disclaimer

De inhoud van deze website en andere uitingen van De Witte Eenheid op het internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door De Witte Eenheid wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuist. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De Witte Eenheid behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

De website www.dewitteeenheid.com en alle materiaal op de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan te verspreiden, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Witte Eenheid.

De Witte Eenheid heeft alle copyright-houders van de gebruikte informatie geïnformeerd. Indien u aanspraak maakt op het eigendomsrecht van de gepresenteerde informatie op de website of andere uitingen van De Witte Eenheid op het internet en dit is niet correct weergegeven, kunt u contact opnemen met De Witte Eenheid. Wij sturen u graag een formele bevestiging.

De Witte Eenheid